Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng siêu âm mảng pha

Dự án: Đơn hàng số 384 Cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng siêu âm mảng pha (PAUT) cho máy siêu âm Phasor XS năm 2018

05/11/2018

15/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo