Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng lộ bê tông vàm Biện Nhạn - đường HCM

Dự án: Xây dựng lộ bê tông vàm Biện Nhạn - đường HCM (đoạn từ lộ dự án CRSD đến tiểu khu 209)

25/01/2019

01/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo