Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Các tuyến đường ngoại thị

Dự án: Các tuyến đường ngoại thị, thị xã La Gi

21/01/2019

25/01/2019

Cung cấp đá cắt, đá mài, giấy nhám, que hàn

Dự án: Mua sắm đá cắt, đá mài, giấy nhám, que hàn phục vụ công tác sửa chữa năm 2019 - NMNĐ Vĩnh Tân 2

22/01/2019

15/02/2019

San nền, Cổng tường rào Nhà làm việc

Dự án: San nền, Cổng tường rào Nhà làm việc UBND và Nhà làm việc Quân sự thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

18/01/2019

28/01/2019

Cung cấp hộp giảm tốc của cầu trục bốc dỡ than

Dự án: Mua sắm hộp giảm tốc của cầu trục bốc dỡ than (GSU) - NMNĐ Vĩnh Tân 2

17/01/2019

14/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo