Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng vườn ươm

Dự án: Ươm ba loài cây giống Gỗ đỏ, Cẩm lai và Giáng hương để phục vụ công tác trồng rừng trên diện tích 300 ha tại Khu di tích Tà Thiết và Trúc lâm Thiền viện tỉnh Bình Phước

21/05/2018

28/05/2018

Lập đề án phát triển du lịch sinh thái giai đoạn năm 2018-2025

Dự án: Lập đề án phát triển du lịch sinh thái giai đoạn năm 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Vườn quốc gia Bù gia Mập, tỉnh Bình Phước

21/05/2018

11/06/2018

Cung cấp nguyên vật liệu

Dự án: Ươm ba loài cây giống Gỗ đỏ, Cẩm lai và Giáng hương để phục vụ công tác trồng rừng trên diện tích 300 ha tại Khu di tích Tà Thiết và Trúc lâm Thiền viện tỉnh Bình Phước

21/05/2018

01/06/2018

Xây lắp Đường GTNT từ ấp

Dự án: Đường GTNT từ ấp Thạnh Tân đi trung tâm xã Lộc Thạnh

21/05/2018

28/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo