Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Nâng cấp láng nhựa đường GTNT

Dự án: Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ngã ba ông Sáu Vinh ấp Suối Da, xã Tân Hưng đến đường Xương Bồ, xã Tân Phước

21/01/2019

28/01/2019

Nâng cấp đường GTNT trong khu định canh, định cư

Dự án: Nâng cấp đường GTNT trong khu định canh, định cư cho đồng bào dân tộc tại ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng

21/01/2019

28/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo