Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng 03 phòng chức năng, nhà bảo vệ, nhà xe học sinh

Dự án: Xây dựng 03 phòng chức năng, nhà bảo vệ, nhà xe học sinh và sửa chữa 06 phòng học Trương Tiểu học Long Hưng A

18/07/2018

30/07/2018

Xây dựng nhà làm việc công an xã Thành Tâm

Dự án: Xây dựng nhà làm việc công an xã Thành Tâm

17/07/2018

24/07/2018

Khảo sát đo đạc, lập bản đồ địa hình

Dự án: Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đồng Xoài đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

09/07/2018

30/07/2018

Xây dựng nhà ăn, nhà công vụ

Dự án: Xây dựng nhà ăn, nhà công vụ - Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cơ sở Hạ tầng Bình Phước

10/07/2018

23/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo