Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp công trình Trường THCS

Dự án: Trường THCS Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

21/03/2019

01/04/2019

Quản lý dự án

Dự án: Tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Hữu Định về Khu công nghiệp Giao Long

20/03/2019

09/04/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo