Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp và lắp đặt bổ sung thiết bị, hệ thống truyền và quản lý dữ liệu

Dự án: Trang bị bổ sung thiết bị, hệ thống truyền và quản lý dữ liệu cho trạm quan trắc nước xả thải theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT

25/01/2019

20/02/2019

Cung cấp linh phụ kiện, thiết bị công nghệ thông tin

Dự án: Mua sắm linh phụ kiện, thiết bị công nghệ thông tin trang bị cho cơ quan Tổng Cty và Cty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc phục vụ SXKD năm 2019

22/01/2019

01/02/2019

Cung cấp vật tư, linh kiện BĐKT các trang bị VTĐ

Dự án: Mua sắm vật tư, linh kiện BĐKT các trang bị VTĐ

22/01/2019

29/01/2019

Đào tạo và đánh giá an ninh hệ thống mạng EVNCPC

Dự án: An toàn thông tin hệ thống mạng EVNCPC (GĐ3 - năm 2018)

22/01/2019

21/02/2019

Cải tạo điểm chết hệ thống điện 02 Tòa nhà Pháo Đài Láng 1 và 2

Dự án: Dự án nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2018 - Khu vực miền Bắc

17/01/2019

15/02/2019

Cung cấp vật tư nguồn điện một chiều

Dự án: Mua vật tư nguồn điện một chiều

16/01/2019

28/01/2019

Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị an toàn nguồn điện

Dự án: Mua vật tư sửa chữa thiết bị an toàn, nguồn điện

16/01/2019

26/01/2019

Cung cấp nhóm máy đếm tần

Dự án: Đầu tư công nghệ SC và SX VTKT trang bị TTQS thế hệ mới

16/01/2019

31/01/2019

Cung cấp lắp đặt thiết bị và xây dựng phần mềm

Dự án: Nâng cao năng lực, xây dựng, mở rộng các phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử

09/01/2019

29/01/2019

Thi công hạ tầng công nghệ thông tin

Dự án: Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã

04/01/2019

25/01/2019

Cung cấp linh kiện điện tử

Dự án: Mua sắm phục vụ đề tài độc lập cấp quốc gia mã số ĐTĐLCN.04/18

31/12/2018

25/12/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo