Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp phân bón

Dự án: Cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Ứng dụng công nghệ nhân giống và trồng rừng thâm canh Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) cung cấp gỗ lớn tại huyện Hoàng Su Phì

14/12/2018

21/12/2018

Cung cấp Hóa chất đông máu

Dự án: Hóa chất đông máu

14/12/2018

04/01/2019

Cung cấp Hóa chất dùng cho máy HBA1C

Dự án: Hóa chất dùng cho máy HBA1C

12/12/2018

16/12/2018

Cung cấp Máy sinh hóa tự động, hệ thống phẫu thuật nội soi

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Cái Bè

12/12/2018

24/12/2018

Cung cấp Vật tư y tế tiêu hao gồm 1905 mụ

Dự án: Vật tư y tế tiêu hao gồm 1905 mục

30/11/2018

26/12/2018

Cung cấp hóa chất xử lý chất thải năm 2019

Dự án: Cung cấp hóa chất xử lý chất thải năm 2019

29/11/2018

19/12/2018

Cung cấp Vật tư y tế tiêu hao

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Hóa chất - Vật tư y tế tiêu hao năm 2018 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

22/11/2018

19/12/2018

Cung cấp hóa chất

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Hóa chất - Vật tư y tế tiêu hao năm 2018 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

22/11/2018

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo