Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế năm 2019 cho Bệnh viện phục hồi chức năng

12/02/2019

18/02/2019

Cung cấp vật tư y tế, gồm 69 mặt hàng

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế năm 2019 cho Bệnh viện Phục hồi chức năng

16/02/2019

25/02/2019

Cung cấp hóa chất, vật tư

Dự án: Thực hiện dịch vụ kiểm định, chẩn đoán bệnh Thủy sản năm 2019

13/02/2019

20/02/2019

30/01/2019

22/02/2019

Cung cấp thuốc trừ rầy lưng trắng

Dự án: Mua thuốc trừ rầy lưng trắng trên mạ, lúa gieo thẳng phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa vụ xuân năm 2019

29/01/2019

18/02/2019

Cung cấp vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng

Dự án: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2018

29/01/2019

26/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo