Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hóa chất khử trùng

Dự án: Kinh phí giao nhưng không thực hiện tự chủ

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Hóa chất dùng để xử lý vùng cận đáy giếng

Dự án: Hóa chất dùng để xử lý vùng cận đáy giếng năm 2019, Lô 09-1

21/08/2018

05/09/2018

Cung cấp Thiết bị chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế bằng nguồn Ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Thiết bị chuyên khoa Hồi sức cấp cứu và gây mê hồi sức

Dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Máy ly tâm lạnh

Dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Thiết bị chuyên khoa Vi sinh

Dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018

17/08/2018

21/08/2018

Cung cấp Thiết bị chuyên khoa Giải phẫu bệnh

Dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp hóa chất vật tư năm 2018

Dự án: Mua sắm hóa chất vật tư năm 2018

17/08/2018

27/08/2018

Cung cấp vật tư y tế năm 2018 của TTYT Cần Đước

Dự án: Mua sắm vật tư y tế năm 2018 của TTYT Cần Đước

22/08/2018

06/09/2018

Cung cấp hệ thống phẫu thuật nội soi

Dự án: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ngoại, sản, ổ bụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi

20/08/2018

30/08/2018

Cung cấp thiết bị, dụng cụ y tế cho các trạm y tế xã

Dự án: Mua sắm thiết bị, dụng cụ y tế cho các trạm y tế xã

17/08/2018

27/08/2018

Cung cấp Hóa chất phân tích phòng thí nghiệm

Dự án: Mua vật tư, nguyên vật liệu, hóa chất dự án khoa học công nghệ

17/08/2018

24/08/2018

Cung cấp Bông băng - vật tư y tế

Dự án: Đấu thầu cung ứng hoá chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, bông băng- vật tư y tế năm 2018 (phần còn lại)

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp Hoá chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế

Dự án: Đấu thầu cung ứng hoá chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, bông băng - vật tư y tế năm 2018 (phần còn lại)

21/08/2018

31/08/2018

Cung cấp hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm

16/08/2018

24/08/2018

Cung cấp máy đo khúc xạ

Dự án: Mua sắm máy đo khúc xạ phục vụ công tác Ban Y tế

17/08/2018

24/08/2018

Cung cấp Hệ thống khí y tế

Dự án: Xây dựng Bệnh viện Lao

16/08/2018

27/08/2018

Cung cấp Vắc xin tiêm chủng

Dự án: Mua vắc xin sử dụng đến ngày 09/3/2019 cho Trung tâm Y tế huyện Cái Bè

15/08/2018

24/08/2018

Cung cấp hệ thống khí y tế

Dự án: Cung cấp Hệ thống khí y tế, bổ sung khí y tế cho khoa nội thần kinh và khoa hô hấp của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

16/08/2018

23/08/2018

Cung cấp generic năm 2018

Dự án: Mua thuốc bổ sung theo tên generic năm 2018 của Bệnh viện C Thái Nguyên

14/08/2018

22/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo