Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm

Dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quán Khoang, huyện Thanh Miện

28/01/2019

12/02/2019

Xây lắp công trình đường

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn – Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh kè bài) huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

28/01/2019

15/02/2019

Xây lắp Đường Trảng Tranh đi Lý Lịch 2

Dự án: Đường Trảng Tranh đi Lý Lịch 2 (giai đoạn 2), xã Phú Lý

25/01/2019

01/02/2019

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn – Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh kè bài) huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

28/01/2019

18/02/2019

Tháo dỡ, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật của Viễn thông Quảng Ninh

Dự án: Tháo dỡ, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật của Viễn thông Quảng Ninh để GPMB dự án: Xử lý điểm đen nút giao thông ngã tư Hà Khẩu (Km2+150, QL279) phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

25/01/2019

01/02/2019

Cải tạo, nâng cấp đường trục và mương tiêu kẹp đường khối 8

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục và mương tiêu kẹp đường khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

24/01/2019

31/01/2019

Cải tạo, nâng cấp đường trục và mương tiêu kẹp đường khối 8

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục và mương tiêu kẹp đường khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

24/01/2019

31/01/2019

Xây dựng lộ bê tông vàm Biện Nhạn - đường HCM

Dự án: Xây dựng lộ bê tông vàm Biện Nhạn - đường HCM (đoạn từ lộ dự án CRSD đến tiểu khu 209)

25/01/2019

01/02/2019

Xây lắp Nền và mặt đường

Dự án: Đường Chiến Lược xã Bình Phú

25/01/2019

01/02/2019

Cải tạo, sửa chữa mặt đường

Dự án: Cải tạo, sửa chữa mặt đường sân tập lái Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

24/01/2019

31/01/2019

Sửa chữa lớn đường vận hành A9 năm 2019

Dự án: Hạng mục Sửa chữa lớn năm 2019 - Phần xây dựng

24/01/2019

20/02/2019

Xử lý khẩn cấp hố sói hạ lưu Âu Vĩnh Linh

Dự án: Xử lý khẩn cấp hố sói hạ lưu Âu Vĩnh Linh; Địa điểm: Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

23/01/2019

02/02/2019

Xây lắp Đường Đồi Núi Cậu

Dự án: Đường Đồi Núi Cậu

23/01/2019

02/02/2019

Xây lắp Các tuyến đường ngoại thị

Dự án: Các tuyến đường ngoại thị, thị xã La Gi

21/01/2019

25/01/2019

Trải thảm nhựa asphalt một số tuyến đường

Dự án: Trải thảm nhựa asphalt một số tuyến đường trên địa bàn phường Vân Dương

22/01/2019

01/02/2019

Thi công xây lắp Công trình giao thông

Dự án: Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc Kênh Km5 (đoạn từ ngã tư Kênh Km2 đến bờ Bắc Kênh Km5)

23/01/2019

13/02/2019

Thi công nền và mặt đường láng nhựa

Dự án: Đường tắt Nam Hang đến Miễu Bà Long Thạnh B

22/01/2019

29/01/2019

Xây dựng Đường ấp 3 Sông Trầu đi xã Sông Thao

Dự án: Đường ấp 3 Sông Trầu đi xã Sông Thao

22/01/2019

29/01/2019

Xây lắp công trình Mở rộng đường trung tâm xã Krong

Dự án: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

22/01/2019

29/01/2019

Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường giao thông nông thôn

Dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường GTNT thôn Chấn Đông và thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long

22/01/2019

01/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo