Xây dựng - Nội thất - Cơ điện công trình

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng nhà lớp học trường THCS Tân Châu

Dự án: Xây dựng nhà lớp học trường THCS Tân Châu

19/01/2019

29/01/2019

San nền, Cổng tường rào Nhà làm việc

Dự án: San nền, Cổng tường rào Nhà làm việc UBND và Nhà làm việc Quân sự thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

18/01/2019

28/01/2019

Xây lắp trường Tiểu học

Dự án: Nhà lớp học 8 phòng và nhà điều hành Trường Tiểu học Hoàng Xá 2

18/01/2019

29/01/2019

Xây lắp Công trình Trường Mẫu giáo

Dự án: Công trình Trường Mẫu giáo Tiên Thọ

19/01/2019

29/01/2019

Xây lắp Nhà làm việc và các hạng mục phụ trụ sở xã Krong

Dự án: Trụ sở xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

16/01/2019

20/01/2019

Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa

Dự án: Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa, hội trường họp dân trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

18/01/2019

28/01/2019

Xây dựng hệ thống sân

Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà kho và hạ tầng kỹ thuật Kho K87/Binh chủng Công binh

18/01/2019

29/01/2019

Cải tạo, nâng cấp nhà kho

Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà kho và hạ tầng kỹ thuật Kho K87/Binh chủng Công binh

18/01/2019

29/01/2019

Xây dựng Khu hành chính xa Phú Thịnh

Dự án: Khu hành chính xa Phú Thịnh

18/01/2019

30/01/2019

Sửa chữa, cải tạo khu B UBND huyện Tiền Hải

Dự án: Sửa chữa, cải tạo khu B UBND huyện Tiền Hải; hang mục: Xây dựng cải tạo các hạng mục phụ trợ Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị và Khu B

18/01/2019

28/01/2019

Cải tạo, sửa chữa Khu di tích lịch sử văn hóa

Dự án: Cải tạo, sửa chữa Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Bàu Rong - giai đoạn I

18/01/2019

29/01/2019

Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ

Dự án: Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ

21/01/2019

31/01/2019

Xây dựng 03 điểm trường Mẫu giáo

Dự án: Xây dựng 03 điểm trường Mẫu giáo, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

18/01/2019

29/01/2019

Xây dựng 03 điểm trường Tiểu học huyện

Dự án: Xây dựng 03 điểm trường Tiểu học huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

18/01/2019

29/01/2019

Thi công xây lắp công trình Trường Tiểu học

Dự án: Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm phụ (Sa tô)

21/01/2019

31/01/2019

Thi công xây dựng các hạng mục nhà SH c, nhà xe, hàng rào

Dự án: Doanh trại cBB Mộc Hóa/Bộ CHQS tỉnh Long An ( Giai đoạn 2)

17/01/2019

27/01/2019

Thi công công trình Trạm Y tế xã Song Bình

Dự án: Trạm Y tế xã Song Bình

18/01/2019

28/01/2019

Thi công công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao xã

Dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Long Bình Điền

18/01/2019

28/01/2019

Xây dựng nhà học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS

Dự án: Xây dựng nhà học 3 tầng và hạng mục phụ trợ trường THCS xã Hải Quang, huyện Hải Hậu

18/01/2019

29/01/2019

Thi công xây dựng Nhà làm việc hóa nghiệm kho Nam Định

Dự án: Nhà làm việc hóa nghiệm kho Nam Định

18/01/2019

31/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo