Tư vấn - Kiểm định - Kiểm toán

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn quản lý dự án

Dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở VCB Chi nhánh Quảng Trị

08/08/2018

28/08/2018

Tổng công ty VTC mời thầu TVGS

Dự án: Trụ sở Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

01/08/2018

28/08/2018

Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị

Dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo Tiểu đoàn 7/Học viện PK-KQ/QC PK-KQ

06/08/2018

27/08/2018

Tư vấn giám sát thi công

Dự án: Xây dựng 02 tuyến cáp ngầm 24kV từ trạm 110kV Từ Liêm đến đấu búc tuyến cáp ngầm từ TBA Mai Dịch 10 đi TBA HTX An Phú san tải cho lộ 487E1.33 và 486E1.20

06/08/2018

27/08/2018

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Dự án: xây dựng trụ sở cục thống kê tỉnh nghệ an

06/08/2018

27/08/2018

Kiểm toán dự án hoàn thành

Dự án: Các công trình đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm 2018

07/08/2018

27/08/2018

Lập thiết kế bản vẽ thi công, TDT

Dự án: Doanh trại eBB892/Bộ CHQS tỉnh An Giang/QK9

03/08/2018

23/08/2018

Giám sát thi công xây dựng

Dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học (giai đoạn 2017-2020) trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Các hạng mục công trình trường lớp học mầm non, tiểu học loại nhà 1 tầng (Nhóm I).

03/08/2018

23/08/2018

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Dự án: Xây dựng Trường Tiểu học Phạm Hùng (Giai đoạn 2)

03/08/2018

23/08/2018

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Cải tạo, sửa chữa 08 trụ sở Công an P. thuộc Công an Q. Thanh Xuân

02/08/2018

23/08/2018

Khảo sát; Lập báo cáo NCKT ĐTXD

Dự án: Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV lộ 174, 175 TBA 220kV Nam Định - Trình Xuyên

03/08/2018

24/08/2018

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 867 (đoạn từ cầu kênh 500 đến cầu Tràm Mù)

01/08/2018

21/08/2018

Tư vấn giám sát xây dựng cụm công trình thủy lợi

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn cụm công trình thủy lợi Trạm bơm điện Tân Hội, An Quý và Hồ Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

02/08/2018

22/08/2018

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Dự án thành phần 6, tỉnh Nghệ An (NA:06-DAĐT:02) thuộc Hợp phần cầu – Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

02/08/2018

22/08/2018

Đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Dự án: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính tỉ lệ 1/5.000 phục vụ công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất. Đăng ký thống kê QSD đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất

02/08/2018

22/08/2018

Tư vấn giám sát xây dựng công trình

Dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020

02/08/2018

22/08/2018

Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 5, tỉnh Nghệ An (NA:05-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

01/08/2018

21/08/2018

Kiểm toán độc lập tiểu dự án GPMB và TĐC

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức BOT

01/08/2018

21/08/2018

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

31/07/2018

21/08/2018

Tư vấn giám sát thi công phá dỡ, xây lắp và lắp đặt thiết bị

Dự án: Trụ sở Tổng Cty Truyền thông đa phương tiện

01/08/2018

28/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo