Tư vấn - Kiểm định - Kiểm toán

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu NA:5-XD2

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 5, tỉnh Nghệ An (NA:05-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

30/01/2019

28/02/2019

Kiểm định chất lượng công trình

Dự án: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

30/01/2019

25/02/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Xây dựng cải tạo, bổ sung nhà ở học viên (D14, 30, hệ 20) Trường Sĩ quan Thông tin

30/01/2019

04/03/2019

Tư vấn giám sát thi công

Dự án: Hệ thống trụ chống va bảo vệ trụ cầu trên các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

28/01/2019

26/02/2019

Khảo sát, lập BCNCKT

Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bắc Quang Khánh Hòa

28/01/2019

22/02/2019

Giám sát thi công xây dựng

Dự án: Nạo vét, kiên cố hoá rạch Rỗng Mọi - rạch Năm Lô, phường Thới An, Quận 12

25/01/2019

25/02/2019

Tư vấn giám sát

Dự án: CQT năm 2019 (danh mục từ 11- 14). Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và KHCB của NPC

28/01/2019

22/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo