Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Cung cấp phụ gia công nghệ hoạt tính MVT 01105020 phục vụ sản xuất xi măng

Hà Nam

VNT VIETNAM - Tư vấn giám sát tốt nhất
Mời quảng cáo rẻ nhất, hiệu quả nhất
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Cty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
    Dự án: Mua sắm nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất
    Tên gói thầu: Cung cấp phụ gia công nghệ hoạt tính MVT 01105020 phục vụ sản xuất xi măng
    Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Cty
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 08:00 - 07/06/2016
    Thời gian đóng thầu: 14:30 - 28/06/2016
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2017
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu: 1.170.000.000 đồng
    Thông tin khác:
IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Cty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tel: 0351 388 3776; Fax: 0351 388 3776
Dịch vụ cung cấp thông tin mời thầu bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động
Dịch vụ thông bá