Cầu đường - Hạ tầng - Thủy lợi

Xây lắp đường GTNT Pò Mạ - Khau Phầy - Nà Mò, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn

VNT VIETNAM - Tư vấn giám sát tốt nhất
Mời quảng cáo rẻ nhất, hiệu quả nhất
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình
    Dự án: Đường GTNT Pò Mạ - Khau Phầy - Nà Mò, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
    Tên gói thầu: Đường GTNT Pò Mạ - Khau Phầy - Nà Mò, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
    Nguồn vốn: Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 08:00 - 07/06/2016
    Thời gian đóng thầu: 09:00 - 17/06/2016
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: 180 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu: 40.000.000 đồng
    Thông tin khác:

Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng tuyến đường: L=3.795,56m. Trong đó thiết kế mặt đường BTXM từ cọc D1(km0+00m) tới vị trí cọ 10() Km0+540,56m). Chiều dài thiết kế mặt đường BTXM: 540,56m. Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m( chưa kể bề rộng rãnh dọc và mở rộng); độ dốc ngang nền đường: 4%, mặt đường BTXM có Bmặt=3,0m, Blề=2x0,5m, độ dốc ngang mặt đường: 2%, lề đường: 4%; độ dốc mái taluy đắp: 1/1,5; độ dốc mái taluy đào: 1/0,5; rãnh dọc rộng: 1,0m, sây 0,3m, đát rộng 0,4m. Chiều dài đoạn rãnh dọc gia cố bằng BTXMM200 là: 459,41m.

IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình, khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tel: 025 384 1988
Dịch vụ cung cấp thông tin mời thầu bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động
Dịch vụ thông báo tin mời thầu bằng tin nhắn SMS:

Các thông tin mời thầu mới nhất sẽ được gửi tới điện thoại của bạn bằng tin nhắn SMS. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia gói thầu vì lý do không có mạng internet hoặc mất sóng 3G.
Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết !
VNT - Tư vấn giám sát tốt nhất
Tư vấn giám sát dự án tư nhân tốt nhất Việt Nam !

Chuyên môn giỏi - Nhiều kinh nghiệm - Chăm chỉ - Cẩn thận - Trung thực - Luôn luôn theo sát mọi diễn biến thi công tại công trường... xem tiếp
Dịch vụ cung cấp HSMT từ xa
Dịch vụ cung cấp HSMT từ xa:

Với các nhà thầu ở xa, cần mua HSMT với tiêu chí Nhanh - Rẻ ở khắp các địa phương trên toàn quốc, vui lòng bấm vào đây để biết thông tin chi tiết !
LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo