Lĩnh vực khác

Cung cấp trang thiết bị dạy học năm 2016 của trường Mầm non Kim Chân

Bắc Ninh

VNT VIETNAM - Tư vấn giám sát tốt nhất
Mời quảng cáo rẻ nhất, hiệu quả nhất
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Trường Mầm non Kim Chân
    Dự án: Mua sắm đồ dùng trang thiết bị dạy học năm 2016 của trường Mầm non Kim Chân
    Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2016 của trường Mầm non Kim Chân
    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 500.000 đồng
    Thời gian phát hành: 08:00 - 07/06/2016
    Thời gian đóng thầu: 09:00 - 17/06/2016
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: 20 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu: 4.500.000 đồng
    Thông tin khác:
IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Trường Mầm non Kim Chân, xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tel: 0241 350 0105.
Dịch vụ cung cấp thông tin mời thầu bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động
Dịch vụ thông báo tin mời thầu bằng tin nhắn SMS:

Các thông tin mời thầu mới nhất sẽ được gửi tới điện thoại của bạn bằng tin nhắn SMS.