Xây dựng - Nội thất - Cơ điện công trình

Xây lắp Cải tạo kiến trúc khu nhà làm việc Diezen - Bạch Long Vỹ