Y tế - Hóa chất - Sinh học

Cung cấp máy nội soi tai mũi họng, Máy đo chức năng hô hấp

Quảng Ninh

VNT VIETNAM - Tư vấn giám sát tốt nhất
Mời quảng cáo rẻ nhất, hiệu quả nhất
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều
    Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016
    Tên gói thầu: Mua sắm máy nội soi tai mũi họng, Máy đo chức năng hô hấp, Máy khí dung siêu âm và bơm tiêm điện năm 2016
    Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2016
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 1.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 09:30 - 06/06/2016
    Thời gian đóng thầu: 09:00 - 21/06/2016
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: 90 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu: 6.670.000 đồng
    Thông tin khác:
IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tel: 033 367 1896. Fax: 033 367 1896
Dịch vụ cung cấp thông tin mời thầu bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động
Dịch vụ thông báo tin mời thầu bằng tin nhắn SMS:

Các thông tin mời thầu mới nhất sẽ được gửi tới điện thoại c