Cầu đường - Hạ tầng - Thủy lợi

Xây lắp đường giao thông từ A Roàng 1 đến A Roàng 2

Thừa Thiên Huế

VNT VIETNAM - Tư vấn giám sát tốt nhất
Mời quảng cáo rẻ nhất, hiệu quả nhất
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: UBND xã A Roàng
    Dự án: Đường giao thông từ A Roàng 1 đến A Roàng 2
    Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
    Nguồn vốn: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 08:00 - 31/05/2016
    Thời gian đóng thầu: 08:30 - 13/06/2016
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: 180 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu: 20.000.000 đồng
    Thông tin khác:

Nội dung: Xây dựng 03 tuyến đường với tổng chiều dài 1.025,92m, trong đó: Tuyến 1, dài 507,5m; nền đường rộng 4,5m; mặt đường rộng 3m; lề đường mỗi bên rộng 0,75m. Mặt
đường bê tông xi măng đá 1x2, mác 200, dày 18cm; trải bạt ni lông; đệm cát dày 5cm; nền đắp đất đầm chặt K=0,95. Bố trí 01 cống hộp B=0,4m. Tuyến 2, dài 203,38m; nền đường rộng 4,0m; mặt đường rộng 3m; lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2, mác 200, dày 18cm; trải bạt ni lông; đệm cát dày 5cm; nền đắp đất đầm chặt K=0,95. Bố trí 02 cống hộp B=0,75m. Tuyến 3, dài 315,04m; nền đường rộng 4,0m; mặt đường rộng 3m; lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2, mác 200, dày 18cm; trải bạt ni lông; đệm cát dày 5cm; nền đắp đất đầm chặt K=0,95. Bố trí 01 cống bản BxH=0,4x0,4m và  01 cống bản BxH=0,75x0,75m

IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Trụ sở UBND xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tel: 0543 878 607.
Dịch vụ cung cấp thông tin mời thầu bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động
Dịch vụ thông báo tin mời thầu bằng tin nhắn SMS:

Các thông tin mời thầu mới nhất sẽ được gửi tới điện thoại của bạn bằng tin nhắn SMS. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia gói thầu vì lý do không có mạng internet hoặc mất sóng 3G.
Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết !
VNT - Tư vấn giám sát tốt nhất
Tư vấn giám sát dự án tư nhân tốt nhất Việt Nam !

Chuyên môn giỏi - Nhiều kinh nghiệm - Chăm chỉ - Cẩn thận - Trung thực - Luôn luôn theo sát mọi diễn biến thi công tại công trường... xem tiếp
Dịch vụ cung cấp HSMT từ xa
Dịch vụ cung cấp HSMT từ xa:

Với các nhà thầu ở xa, cần mua HSMT với tiêu chí Nhanh - Rẻ ở khắp các địa phương trên toàn quốc, vui lòng bấm vào đây để biết thông tin chi tiết !
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo