Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp xe ô tô 7 chỗ 2 cầu

Dự án: Mua sắm xe ô tô 7 chỗ 2 cầu

19/10/2018

26/10/2018

Cung cấp nguyên vật liệu che chắn bức xạ

Dự án: Nghiên cứu điều chế dược chất vi cầu phóng xạ Y-90 Microspheres tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nhằm ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát và thứ phát”, Mã số: KC.05.12/16-20j

18/10/2018

26/10/2018

Cung cấp thang máy

Dự án: Cung cấp thang máy

18/10/2018

29/10/2018

Cung cấp thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ

Dự án: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ theo PR-18-1823 theo Đơn hàng 020/ĐH-QLCL

16/10/2018

05/11/2018

Cung cấp Vật tư sửa chữa

Dự án: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng và vật tư sửa chữa năm 2018

17/10/2018

26/10/2018

Cung cấp 50 tủ lạnh chuyên dụng

Dự án: Dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế-Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

16/10/2018

23/10/2018

Cung cấp vật tư, nguyên vật liệu năm 2018

Dự án: Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu năm 2018

16/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Dụng cụ và thiết bị cho chạy thử và khởi động

Dự án: Dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1

15/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Nắp chụp bảo vệ ren cho cần khai thác

Dự án: Nắp chụp bảo vệ ren cho cần khai thác(CĐ-087/18)

16/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Van các loại cho giàn CCP 4K 8K năm 2019

Dự án: Hiệu chỉnh kế hoạch lập đơn hàng dự báo thanh toán năm 2018

16/10/2018

29/10/2018

Bảo trì hệ thống Datacenter dự phòng DR

Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

15/10/2018

29/10/2018

16/10/2018

30/10/2018

Cung cấp vật tư an toàn cho tàu

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa Vật tư đợt 4 năm 2018

15/10/2018

23/10/2018

Cung cấp phụ tùng máy thủy 7D6, 7D12

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa Vật tư đợt 4 năm 2018

15/10/2018

23/10/2018

Cung cấp vật tư kỹ thuật cho tàu

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa Vật tư đợt 4 năm 2018

15/10/2018

23/10/2018

Cung cấp phụ tùng máy thủy cho tàu

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa Vật tư đợt 4 năm 2018

15/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Cụm phanh cẩu 50/10

Dự án: Cụm phanh cẩu 50/10 Đơn hàng XNDV-020/17-VT

15/10/2018

09/11/2018

Cung cấp vật tư bãi thải xỉ

Dự án: Cung cấp vải địa kỹ thuật, HDPE, GCL phục vụ thi công bãi thải xỉ thuộc Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

15/10/2018

05/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy PAXMAN

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTTđợt 4 năm 2018

16/10/2018

29/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo