Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp bộ thiết bị smart TV năm 2018

Dự án: Mua sắm bộ thiết bị smart TV năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

28/11/2018

18/12/2018

Cung cấp thiết bị nâng cao năng lực công tác quan trắc

Dự án: Mua sắm thiết bị nâng cao năng lực công tác quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre 2018

28/11/2018

18/12/2018

Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm nhà máy thông minh

Dự án: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm nhà máy thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0 của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

27/11/2018

17/12/2018

Cung cấp Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP

Dự án: Mua Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP theo đơn hàng 418/ĐH-ĐĐSX

26/11/2018

17/12/2018

Cung cấp xe ô tô ben tự đổ 42-45 tấn

Dự án: Mua sắm thiết bị khai thác vận tải và phục vụ sản xuất năm 2018

27/11/2018

18/12/2018

Cung cấp Ống chống cho giếng CV-2X lô 16-1/15

Dự án: Ống chống cho giếng CV-2X lô 16-1/15 (VT-020/19-KB)

23/11/2018

08/01/2019

01 xe ô tô 08 chỗ ngồi

Dự án: Mua sắm 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

22/12/2017

29/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo