Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Trang bị công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành

Dự án: Trang bị công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành, kho vật tư năm 2018

30/05/2018

12/06/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018

30/05/2018

15/06/2018

Lắp đặt thiết bị phụ trợ

Dự án: Mua sắm thiết bị tại Xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng (phân xưỡng 1), Hạng mục: Mua sắm Máy tách màu và thiết bị phụ trợ máy tách màu

30/05/2018

06/06/2018

Cung cấp hàng hóa, vật tư an toàn

Dự án: Thuộc Kế hoạch sử dụng kinh phí mua trang thiết bị bảo hộ lao động bằng ngân sách bảo hộ lao động, bảo đảm kỹ thuật năm 2018

29/05/2018

05/06/2018

29/05/2018

08/06/2018

Cung cấp các vật tư, công cụ dụng cụ

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư sửa chữa lớn tổ máy S1 Cty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2018

29/05/2018

07/06/2018

Cung cấp 01 xe ô tô tải thùng

Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 Cty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin

28/05/2018

04/06/2018

Cung cấp 01 máy bơm nước

Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 Cty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin

28/05/2018

04/06/2018

Cung cấp Ga lạnh 134A

Dự án: Ga lạnh 134A

28/05/2018

08/06/2018

Cung cấp xe xúc lật, xe xúc đào phục vụ vận hành

Dự án: Mua sắm xe xúc lật, xe xúc đào phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

25/05/2018

14/06/2018

Phụ tùng hệ thống tự động hóa giàn lớn cho bảo dưỡng 4K, 8K

Dự án: Kế hoạch tự mua hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2018 của Lô 09-1 và các dự án dịch vụ ngoài

30/05/2018

11/06/2018

Cung cấp thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật hệ thống vành băng đa và các đoạn vỏ lò

Dự án: Công trình: thay thế sửa chữa băng đa và đoạn vỏ lò bệ 2 lò nung số 1

25/05/2018

15/06/2018

Cung cấp vật tư thay thế, bổ sung, cập nhật cấu hình trung tâm hệ thống

Dự án: Mua vật tư thay thế, bổ sung, cập nhật cấu hình trung tâm hệ thống bộ đàm theo Đơn hàng số 087/ĐH-NCPT ngày 28/3/2018

24/05/2018

14/06/2018

Cung cấp Hệ thống phun bi làm sạch thiết bị

Dự án: Đầu tư mua sắm Hệ thống phun bi làm sạch thiết bị và thu gom tự động

24/05/2018

05/06/2018

Cung cấp máy phun đeo vai

Dự án: Mua máy phun đeo vai ULV phục vụ công tác phòng chống dịch cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương năm 2018

23/05/2018

01/06/2018

Cung cấp vật tư xưởng sản phẩm năm 2018

Dự án: Cung cấp vật tư xưởng sản phẩm năm 2018

24/05/2018

06/06/2018

Cung cấp Van công nghệ 4” cho đại tu

Dự án: Van công nghệ 4” cho đại tu năm 2018 (Gói thầu số VT-207/18-DNH)

22/05/2018

11/06/2018

Cung cấp 04 ca nô phục vụ công tác bảo vệ rừng

Dự án: Chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2016 -2020

22/05/2018

01/06/2018

Cung cấp vật tư lõi lọc đợt 1

Dự án: Mua sắm vật tư lõi lọc đợt 1 - năm 2018

23/05/2018

30/05/2018

Cung cấp bộ Corebanking

Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM

21/05/2018

03/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo