Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Trang bị dolly 20 feet và trolley

Dự án: Trang bị dolly 20 feet và trolley cho Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

19/11/2018

26/11/2018

Cung cấp bộ kit thử nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm

Dự án: Kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018

19/11/2018

26/11/2018

Cung cấp vòng làm kín (packing)

Dự án: Mua phụ tùng thay thế cho nhà máy năm 2018

19/11/2018

27/11/2018

Cung cấp 01 xe ô tô 15 chỗ

Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2018

19/11/2018

26/11/2018

Cung cấp 01 xe ép rác

Dự án: Mua sắm 01 xe ép rác

17/11/2018

28/11/2018

Cung cấp lắp đặt hệ thống thang cuốn tháp B

Dự án: Trụ sở Điều hành và Trung tâm Thương mại Viettel

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy MTU

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp máy nén khí

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy M851

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

27/11/2018

Cung cấp thiết bị phần điện máy PAXMAN

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

27/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy Caterpillar 3516B

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

26/11/2018

Cung cấp phụ kiện, ghíp 1 bulông, 2 bu lông phục vụ SCTX

Dự án: Mua sắm phụ kiện, ghíp 1 bu lông, 2 bu lông phục vụ SCTX Quý IV năm 2018

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị biến đổi điện áp và tần số cho tàu

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT đợt 5 năm 2018

15/11/2018

23/11/2018

Cung cấp thiết bị phần điện máy MTU

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTT Đợt 5 năm 2018

15/11/2018

23/11/2018

15/11/2018

22/11/2018

Cung cấp trang thiết bị kiểm nghiệm

Dự án: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm

15/11/2018

22/11/2018

Cung cấp lắp đặt bếp lò hơi

Dự án: Doanh trại 04 đại đội và cơ quan Ban CHQS huyện Côn Đảo/Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/QK7

15/11/2018

23/11/2018

Cung cấp vật tư thuộc dự án đầu tư bổ sung nâng cao công nghệ

Dự án: Mua sắm vật tư thuộc dự án đầu tư bổ sung nâng cao công nghệ kiểm tra hiệu chỉnh lắp đặt và sửa chữa

15/11/2018

21/11/2018

Cung cấp vật tư thay thế xử lý các tồn tại tháng 9 năm 2018

Dự án: Cung cấp vật tư thay thế xử lý các tồn tại tháng 9 năm 2018

15/11/2018

22/11/2018

Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy

Dự án: Gói thầu TB-01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy cho Tòa nhà Chung cư A7

14/11/2018

30/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo