Tin học - Điện tử - Viễn thông

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Dự án: Mua sắm thiết bị nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch

19/07/2018

26/07/2018

Cung cấp, lắp đặt máy tính, bàn ghế

Dự án: Mua sắm và lắp đặt máy tính, bàn ghế cho 20 điểm Bưu điện văn hóa xã

19/07/2018

26/07/2018

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

17/07/2018

27/07/2018

Cung cấp Phần mềm nội bộ

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

17/07/2018

30/07/2018

Cung cấp máy vi tính xách tay, máy tính bảng

Dự án: Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2018

17/07/2018

27/07/2018

Cung cấp thiết bị cho 07 Trung tâm Hành chính công

Dự án: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện và mở rộng Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

17/07/2018

24/07/2018

Cung cấp máy in năm 2018

Dự án: Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2018

17/07/2018

24/07/2018

Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính

Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Phù Yên

16/07/2018

27/07/2018

Cung cấp phần mềm quản lý bán hàng

Dự án: Chương trình Phát triển Thương mại điện tử quốc gia

16/07/2018

23/07/2018

Thi công hệ thống chống sét cho phòng máy chủ và các thiết bị mạng

Dự án: Thi công hệ thống chống sét cho phòng máy chủ và các thiết bị mạng các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái

16/07/2018

23/07/2018

Cung cấp Hệ thống thông tin về cuộc CMCN 4.0

Dự án: Xây dựng nền tảng hệ thống thông tin về cuộc CMCN 4.0

16/07/2018

23/07/2018

Cung cấp thiết bị nhà văn hóa

Dự án: Mua sắm thiết bị nhà văn hóa tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

13/07/2018

02/08/2018

Cung cấp phần mềm kểm định

Dự án: Mua sắm phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cho các đơn vị trường học

13/07/2018

21/07/2018

Cung cấp thiết bị, máy văn phòng

Dự án: Mua sắm thiết bị, máy văn phòng phục vụ công tác quản lý các dự án năm 2018

13/07/2018

23/07/2018

Cung cấp thiết bị điện tử viễn thông

Dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo hướng đến phát triển sản phẩm ngành kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Công nghệ

11/07/2018

31/07/2018

Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin

Dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo hướng đến phát triển sản phẩm ngành kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Công nghệ

11/07/2018

31/07/2018

Cung cấp máy quét mã vạch không dây 2D

Dự án: Mua sắm máy quét mã vạch không dây 2D tại trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn

10/07/2018

23/07/2018

Cung cấp dây thuê bao quang

Dự án: Phát triển thuê bao quang Quý III năm 2018

06/07/2018

27/07/2018

Cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng

Dự án: Nâng cấp trang thiết bị mạng Lan cho 14 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2018

11/07/2018

23/07/2018

Lắp đặt thiết bị phụ trợ hệ thống một cửa điện tử

Dự án: Triển khai hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại 35 đơn vị cấp xã năm 2018

11/07/2018

23/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo