Tin học - Điện tử - Viễn thông

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng cổng thông tin xúc tiến đầu tư

Dự án: Xây dựng cổng thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại điện tử nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho các DN sản xuất CN hỗ trợ trong cụm CN và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/05/2018

05/06/2018

Cung cấp thiết bị mạng cho KBNN cấp tỉnh

Dự án: Mua sắm thay thế thiết bị mạng, bảo mật cho các đơn vị KBNN địa phương

29/05/2018

19/06/2018

Cung cấp máy laptop

Dự án: Mua sắm máy Laptop

29/05/2018

05/06/2018

Xây dựng mạng truy nhập

Dự án: Đầu tư mở rộng hạ tầng mạng cố định băng rộng năm 2015

28/05/2018

04/06/2018

Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang treo

Dự án: Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn Viettel năm 2015

25/05/2018

04/06/2018

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Dự án: Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy

26/05/2018

06/06/2018

Xây dựng phần mềm nội bộ

Dự án: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận một cửa 54 xã, P., thị trấn trong tỉnh

28/05/2018

12/06/2018

Cung cấp Hạ tầng máy chủ và thiết bị bảo mật

Dự án: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận một cửa 54 xã, P., thị trấn trong tỉnh

28/05/2018

12/06/2018

Cung cấp lặp đặt hệ thống dựng và lưu trữ hậu kỳ

Dự án: Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình giai đoạn 1

23/05/2018

21/06/2018

Cung cấp Máy in, máy scan

Dự án: Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018

25/05/2018

04/06/2018

Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư Đài Truyền thanh

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới Đài Truyền thanh xã năm 2018

25/05/2018

05/06/2018

Cung cấp, thay thế máy điều hòa nhiệt độ

Dự án: Đại tu, thay thế máy điều hòa nhiệt độ tại các TBA năm 2018

28/05/2018

06/06/2018

Cung cấp 44 cụm loa không dây

Dự án: Mua sắm 44 cụm loa không dây cho Đài Truyền thanh xã

28/05/2018

05/06/2018

Cung cấp phần mềm quản lý tài khoản

Dự án: Cung cấp phần mềm quản lý tài khoản truy cập đặc quyền cho Agribank

28/05/2018

08/06/2018

Cung cấp Máy photocopy

Dự án: Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018

25/05/2018

04/06/2018

Cung cấp Bộ máy tính để bàn, thiết bị lưu điện, bàn máy tính

Dự án: Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018

24/05/2018

13/06/2018

Cung cấp thiết bị chuyên dùng phục vụ truyền dẫn lưu động

Dự án: Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ truyền dẫn lưu động và thiết bị đo kiểm tra đặc tuyến cao tần

24/05/2018

05/06/2018

Cung cấp phụ kiện cột dây co

Dự án: Đầu tư mở rộng mạng thông tin di động 2G, 3G khu vực miền Bắc giai đoạn 2016-2018

23/05/2018

04/06/2018

Cung cấp nhà container

Dự án: Đầu tư mở rộng mạng thông tin di động 2G, 3G khu vực miền Bắc giai đoạn 2016-2018

23/05/2018

12/06/2018

Cung cấp cáp thép

Dự án: Đầu tư mở rộng mạng thông tin di động 2G, 3G khu vực miền Bắc giai đoạn 2016-2018

23/05/2018

12/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo