Xây lắp điện - Thiết bị điện

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hộp bảo vệ công tơ

Dự án: Mua công tơ điện tử 1 pha đo xa RF và vỏ hộp H1 cho dịch vụ phát triển khách hàng năm 2018

12/06/2018

22/06/2018

Cung cấp phụ kiện đường dây và TBA

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2018 (Đợt 2)

11/06/2018

21/06/2018

Cung cấp máy cắt hạ thế

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2018 (Đợt 2)

11/06/2018

21/06/2018

Cung cấp trụ điện bê tông ly tâm

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2018 (Đợt 2)

11/06/2018

21/06/2018

Cung cấp cấu kiện kim loại nhúng kẽm nóng

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2018 (Đợt 2)

11/06/2018

21/06/2018

Cung cấp cách điện, kẹp cực thiết bị và phụ kiện dây dẫn

Dự án: Nâng công suất truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Krông Buk - Buôn Ma Thuột

07/06/2018

27/06/2018

Đầu tư xây dựng nấng cấp các tuyến điện

Dự án: Đầu tư xây dựng nấng cấp các tuyến điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Bạch Đằng và Thạnh Hội

01/06/2018

22/06/2018

Cung cấp dây dẫn trung hạ thế

Dự án: Cải tạo lưới điện huyện Gia Viễn năm 2018; Cải tạo lưới điện huyện Hoa Lư năm 2018; Cải tạo lưới điện huyện Kim Sơn năm 2018; Cải tạo lưới điện huyện Nho Quan năm 2018; Cải tạo lưới điện Thành phố Ninh Bình năm 2018; Cải tạo lưới điện Thành phố Tam Điệp n

01/06/2018

21/06/2018

Cung cấp máy biến áp

Dự án: Cải tạo lưới điện huyện Gia Viễn năm 2018; Cải tạo lưới điện huyện Hoa Lư năm 2018; Cải tạo lưới điện huyện Kim Sơn năm 2018; Cải tạo lưới điện huyện Nho Quan năm 2018; Cải tạo lưới điện Thành phố Ninh Bình năm 2018; Cải tạo lưới điện Thành phố Tam Điệp n

01/06/2018

21/06/2018

Cung cấp cáp điện các loại

Dự án: Mua sắm VTTB lần 3 cho các công trình ĐTXD năm 2018

01/06/2018

21/06/2018

Sửa chữa hệ thống điện

Dự án: Sửa chữa hệ thống điện: “Thay thế hệ thống tụ bù và lọc sóng hài cho các tủ điện tổng TGBT1, TGBT2, TGBT3 nhà ga T1 - Cảng hàng không QT Nội Bài”

28/05/2018

22/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo