Xây lắp điện - Thiết bị điện

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp và cung cấp vật tư

Dự án: Công trình sửa chữa lớn Đường dây 0,4 KV các xã Đông Trà (sau TBA Đông Trà 1, Đông Trà 2, Đông Trà 3), Đông Trung (sau TBA Đông Trung 1, 3, 4) - huyện Tiền Hải

22/03/2019

01/04/2019

Cung cấp hộp bảo vệ công tơ và phụ kiện

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2)

15/03/2019

26/03/2019

Cung cấp phụ kiện đường dây và TBA

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2)

15/03/2019

26/03/2019

Cung cấp aptomat các loại

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2)

15/03/2019

26/03/2019

Cung cấp và vận chuyển cáp quang và phụ kiện

Dự án: Đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Đường dây 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 và Đường dây 500 kV NĐ Quảng Trạch – Vũng Áng và SPP 500 kV TTĐL Quảng Trạch

26/02/2019

09/04/2019

Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ, thông tin

Dự án: Trạm biến áp 220kV Thủy Nguyên.

18/02/2019

01/04/2019

Cung cấp VTTB Nhất thứ trạm và đấu nối T2 Đức Trọng M2

Dự án: Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Đức Trọng

26/12/2018

11/09/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo