Lĩnh vực khác

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp áo dệt kim

Dự án: Kế hoạch tạo nguồn vật chất quân nhu gối năm 2019

15/11/2018

05/12/2018

Cung cấp trang bị sách và ấn phẩm

Dự án: Trang bị sách và ấn phẩm văn hóa cho Thư viện tỉnh

12/11/2018

21/11/2018

Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05

Dự án: Cung cấp giấy in tiền phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2019

10/11/2018

20/11/2018

Xây dựng và phát sóng chuyên mục

Dự án: Số 28/QĐ-HĐQL ngày 19/7/2017

12/11/2018

04/12/2018

Cung cấp thiết bị dạy học

Dự án: Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học năm học 2018 - 2019

12/11/2018

19/11/2018

Cung cấp thiết bị bán trú

Dự án: Mua sắm thiết bị bán trú năm học 2018 – 2019

12/11/2018

19/11/2018

In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục

Dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

09/11/2018

10/12/2018

Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04

Dự án: Cung cấp giấy in tiền phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2019

12/11/2018

24/11/2018

Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04

Dự án: Cung cấp giấy in tiền phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2019

12/11/2018

24/11/2018

Lắp đặt thiết bị trường học

Dự án: Trường Tiểu học Thái Hòa B

09/11/2018

30/11/2018

Cung cấp kim loại quý và bán dẫn siêu sạch

Dự án: Mua sắm phục vụ nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

09/11/2018

22/11/2018

Cung cấp kim loại quý và bán dẫn siêu sạch

Dự án: Mua sắm phục vụ nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

09/11/2018

22/11/2018

Cung cấp chất cản quang, bột mài và các loại keo

Dự án: Mua sắm phục vụ nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

09/11/2018

22/11/2018

Cung cấp trang thiết bị theo chương trình mục tiêu năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị theo chương trình mục tiêu

05/11/2018

26/11/2018

Cung ứng, lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập

Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy học bị thiệt hại do bão số 12 gây ra

06/11/2018

16/11/2018

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc nước

Dự án: Trang bị hệ thống quan trắc nước thải online

05/11/2018

19/11/2018

Cung cấp dầu DO phục vụ sản xuất điện năm 2019

Dự án: Cung cấp dầu DO phục vụ sản xuất điện năm 2019

31/10/2018

19/11/2018

Lắp đặt thiết bị phục vụ thực hành ngành điện tàu thủy

Dự án: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thực hành ngành Điện tàu thủy

02/11/2018

12/12/2018

Xây dựng 01 phim tài liệu, 02 phóng sự

Dự án: Dự án thành phần Vệ sinh nông thôn và Thay đổi hành vi về vệ sinh thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới

29/10/2018

19/11/2018

Xây dựng 03 thông điệp phát thanh

Dự án: Dự án thành phần Vệ sinh nông thôn và Thay đổi hành vi về vệ sinh thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới

29/10/2018

19/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo