Lĩnh vực khác

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp tài sản, trang thiết bị cho các cơ quan

Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện( đợt 2)

31/05/2018

12/06/2018

Biển báo an toàn cho các công trình SCTX năm 2018

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ các công trình SCTX của Cty Lưới điện cao thế miền Nam năm 2018

30/05/2018

15/06/2018

Cung cấp Văn phòng phẩm, dụng cụ sinh hoạt đời sống

Dự án: Kế hoạch tự mua năm 2018 - 100% Lô 09-1

01/06/2018

06/06/2018

In ấn chỉ

Dự án: In ấn chỉ

28/05/2018

07/06/2018

Biên soạn, bổ sung và tái bản

Dự án: Biên soạn, bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện Yên Phong (1928-2020)

30/05/2018

08/06/2018

Cung cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động năm 2018

Dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động năm 2018 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy số I1 Hà Nội

28/05/2018

04/06/2018

Cung cấp Bảo hiểm công trình

Dự án: Xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm Y khoa

29/05/2018

08/06/2018

Cung cấp cây giống lâm nghiệp

Dự án: Mua sắm cây giống lâm nghiệp trồng cây phân tán năm 2018

28/05/2018

05/06/2018

Cung cấp lúa giống phục vụ chương trình hỗ trợ cho người trồng lúa

Dự án: Mua lúa giống phục vụ chương trình hỗ trợ cho người trồng lúa trong năm 2018 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, vụ Hè Thu

28/05/2018

04/06/2018

Cung cấp trang phục ngành Kiểm lâm năm 2018

Dự án: Mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2018

25/05/2018

01/06/2018

Cung cấp giấy bảo quản chuyên dùng

Dự án: Mua giấy niêm cất, bảo quản hàng QPTX năm 2018

25/05/2018

01/06/2018

Cung cấp thiết bị ngoài trời bậc học Mầm non

Dự án: Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2018 -2019

29/05/2018

19/06/2018

Lắp đặt thiết bị trường học

Dự án: Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Tân Phú

25/05/2018

06/06/2018

Duy trì bảo dưỡng, chăm sóc 39 công viên cây xanh

Dự án: Duy trì bảo dưỡng, chăm sóc 39 công viên cây xanh trên địa bàn Q. Tân Phú

24/05/2018

14/06/2018

Xây dựng mới trường Mầm non 6

Dự án: Xây dựng mới trường Mầm non 6

23/05/2018

04/06/2018

In cẩm nang, tờ rơi

Dự án: In cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

23/05/2018

30/05/2018

Chỉnh lý hồ sơ tài liệu Cty Thủy điện Ialy

Dự án: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu Cty Thủy điện Ialy

24/05/2018

05/06/2018

Cung cấp Trang thiết bị dạy học

Dự án: Dự toán Trang thiết bị dạy học trường THPT Nam Đông

23/05/2018

30/05/2018

Trồng cây xanh QL61

Dự án: Trồng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018

24/05/2018

05/06/2018

Cung ứng lô hạt giống lúa

Dự án: Xây dựng vùng sản xuất lúa giống mới, giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm

23/05/2018

30/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo