Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp trang bị Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm

Dự án: Đầu tư mua sắm trang bị Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm

02/08/2018

24/08/2018

Đầu tư xây dưng hệ thống 3 đường khí Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Dự án: Đầu tư xây dưng hệ thống 3 đường khí Bệnh viện Đa khoa tỉnh

31/07/2018

20/08/2018

Cung ứng các mặt hàng hóa chất lần 2/2018

Dự án: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao (lần 2) năm 2018 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

02/08/2018

22/08/2018

Cung cấp vật tư chuyên khoa

Dự án: mua sắm vật tư y tế theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2018

02/08/2018

22/08/2018

Cung cấp hóa chất xét nghiệm hóa sinh

Dự án: mua sắm vật tư y tế theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2018

02/08/2018

23/08/2018

Cung cấp kim khâu

Dự án: mua sắm vật tư y tế theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2018

02/08/2018

22/08/2018

Cung cấp vật tư y tế

Dự án: mua sắm vật tư y tế theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2018

02/08/2018

22/08/2018

Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao

Dự án: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao (lần 2) năm 2018 cho bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

02/08/2018

22/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo