Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp sinh phẩm y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm sinh phẩm y tế năm 2018

03/10/2018

07/11/2018

Cung cấp hóa chất xét nghiệm năm 2018

Dự án: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018

03/10/2018

08/11/2018

Cung cấp vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện

Dự án: Mua vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

02/10/2018

23/10/2018

Cung cấp thủy tinh thể nhân tạo

Dự án: Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo cho Bệnh viện Mắt

02/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Hóa chất theo máy

Dự án: Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2019

04/10/2018

25/10/2018

Cung cấp Thuốc theo tên Biệt dược

Dự án: Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2019

04/10/2018

25/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo