Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho Bệnh viện Phổi Hà Nội

08/11/2018

19/11/2018

Cung cấp Thuốc Generic

Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho Bệnh viện Phổi Hà Nội

08/11/2018

29/11/2018

Cung cấp 947 tấn hóa chất clo dùng xử lý nước

Dự án: Mua sắm hóa chất clo dùng xử lý nước Tân Hiệp (2018-2019)

06/11/2018

27/11/2018

Cung cấp Hóa chất cho giàn DGCP năm 2018

Dự án: Vận hành giàn nén khí Rồng- đồi mồi CT mở rộng Rồng- Đồi Mồi (phần trọn gói)

06/11/2018

19/11/2018

Cung cấp Thuốc theo tên Generic

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Đại học Y Dược TP.HCM

01/11/2018

27/11/2018

Cung cấp Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Đại học Y Dược TP.HCM

01/11/2018

27/11/2018

Cung cấp hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao theo máy và sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

01/11/2018

21/11/2018

Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao

Dự án: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao (lần 3) năm 2018 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

06/11/2018

26/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo