Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hóa chất thận nhân tạo

Dự án: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế giai đoạn 2018-2019 cho các cơ sở y tế trong tỉnh đợt 01 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

06/09/2018

27/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo