Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị Khoa Mắt

Dự án: Mua sắm mới thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp thiết bị Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Dự án: Mua sắm mới thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp thiết bị Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Dự án: Mua sắm mới thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế của Học viện Quân y nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2018

12/07/2018

01/08/2018

Cung cấp 05 danh mục thuốc Generic

Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2018 bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế và Bệnh viện Mắt Trung ương

10/07/2018

30/07/2018

Cung cấp vật tư tiêu hao

Dự án: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất y tế của Bệnh viện Kiến An

10/07/2018

31/07/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018

09/07/2018

30/07/2018

Cung cấp sinh phẩm

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từ Quý III/2018 đến hết Quý II/2019

05/07/2018

25/07/2018

Cung cấp hoá chất vi sinh

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từ Quý III/2018 đến hết Quý II/2019

05/07/2018

25/07/2018

Cung cấp vật tư y tế

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từ Quý III/2018 đến hết Quý II/2019

05/07/2018

25/07/2018

Cung cấp phim X-Quang

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từ Quý III/2018 đến hết Quý II/2019

05/07/2018

25/07/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2017

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 từ nguồn ngân sách nhà nước

05/07/2018

25/07/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo