Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hệ thống công nghệ tích hợp hóa sinh tách loại tanin và lên men

Dự án: Cung cấp hóa chất, thiết bị thí nghiệm năm 2017

07/06/2018

14/06/2018

Cung cấp hóa chất - vật dụng

Dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi nghêu bền vững tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

30/05/2018

06/06/2018

Cung cấp thuốc sát trùng chống dịch trên tôm

Dự án: Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018

30/05/2018

14/06/2018

Cung cấp Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu

Dự án: Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường đất và nước tại các trabg trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất gải pháp xử lý

30/05/2018

06/06/2018

Cung cấp thuốc bảo đảm khám bệnh

Dự án: Mua thuốc bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh tại cơ quan, đơn vị

28/05/2018

04/06/2018

Cung cấp phân bón hữu cơ và nấm vi sinh

Dự án: Mua phân bón hữu cơ và nấm vi sinh phục vụ Chương trình hỗ trợ cho người trồng lúa trong năm 2018 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

28/05/2018

04/06/2018

Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm

Dự án: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL

25/05/2018

08/06/2018

Cung cấp Trang thiết bị y tế

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền

28/05/2018

08/06/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền

25/05/2018

04/06/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2017

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 từ nguồn ngân sách nhà nước của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

25/05/2018

04/06/2018

Cung cấp Nguyên vật liệu phân tích mẫu và xử lý ao, bể

Dự án: Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio spp. gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng

24/05/2018

31/05/2018

Cung cấp Vắc xin cúm gia cầm Navet - Vifluvac 200 liều/chai

Dự án: Vắc xin cúm gia cầm Navet - Vifluvac 200 liều/chai

23/05/2018

30/05/2018

Cung cấp hóa chất

Dự án: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên

24/05/2018

31/05/2018

24/05/2018

04/06/2018

Cung cấp Máy huyết học và đông máu

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Sở Y tế

22/05/2018

04/06/2018

Cung cấp thuốc theo tên Generic 2.18NT

Dự án: Gói thuốc theo tên Generic 2.18NT

22/05/2018

05/06/2018

Cung cấp trang thiết bị Y tế

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế và thiết bị phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp thiết bị phục hồi chức năng

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế và thiết bị phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm

21/05/2018

28/05/2018

Cung cấp Hóa chất dụng cụ phân tích

Dự án: Hóa chất dụng cụ phân tích

21/05/2018

28/05/2018

Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao lần 1/2018

Dự án: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao (lần 1) năm 2018 cho bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

16/05/2018

05/06/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo