Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Q. Bình Thạnh năm 2017 (lần 5)

30/03/2018

20/04/2018

Cung cấp test và hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua sắm test và hóa chất xét nghiệm

27/03/2018

16/04/2018

Cung cấp vật tư chấn thương chỉnh hình, hóa chất

Dự án: Mua vật tư chấn thương chỉnh hình, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư tiêu hao quí I năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

27/03/2018

20/04/2018

Cung cấp Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất

Dự án: Cải thiện các hệ thống canh tác ngô trên đất dốc tại Việt Nam và Lào

27/03/2018

03/04/2018

Cung cấp hóa chất khử trùng môi trường

Dự án: Kinh phí giao nhưng không thực hiện tự chủ (phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi) năm 2018 do Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý

27/03/2018

06/04/2018

Cung cấp thuốc Biệt Dược gốc hoặc tương đương điều trị

Dự án: Gói thầu thuốc Biệt Dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc Generic

30/03/2018

24/04/2018

Cung cấp Thuốc Generic

Dự án: Gói thầu thuốc Biệt Dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc Generic

30/03/2018

24/04/2018

Cung cấp máy cắt đốt

Dự án: Mua sắm máy cắt đốt của Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên

26/03/2018

03/04/2018

Cung cấp 11 loại thiết bị và dụng cụ

Dự án: Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thực phẩm

26/03/2018

02/04/2018

Cung cấp 6 loại máy đo và test vệ sinh

Dự án: Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thực phẩm

22/03/2018

02/04/2018

Cung cấp thuốc biệt dược gốc

Dự án: Mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tại đơn vị năm 2017-2018 cho Bệnh viện A Thái Nguyên

22/03/2018

13/04/2018

Cung cấp thuốc Generic

Dự án: Mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tại đơn vị năm 2017-2018 cho Bệnh viện A Thái Nguyên

22/03/2018

13/04/2018

Cung cấp Thiết bị, hóa chất, phân bón, nguyên vật liệu

Dự án: Nghiên cứu sản xuất phân bón hòa tan hàm lượng cao sử dụng

23/03/2018

30/03/2018

Cung cấp hóa chất xét nghiệm y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm hóa chất xét nghiệm y tế năm 2018

23/03/2018

16/04/2018

Cung cấp Vật tư y dụng cụ, hóa chất thông dụng

Dự án: Vật tư y dụng cụ, hóa chất thông dụng và đặc thù theo thiết bị y tế năm 2018

22/03/2018

12/04/2018

Cung cấp vật tư y tế tiêu hao

Dự án: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bênh 2018” của Bệnh viện Tâm thần Yên Bái

22/03/2018

29/03/2018

Cung ứng thuốc theo tên generic bổ sung năm 2018

Dự án: Cung ứng thuốc theo tên generic bổ sung năm 2018

22/03/2018

11/04/2018

Cung ứng vị thuốc cổ truyền bổ sung năm 2018

Dự án: Cung ứng vị thuốc cổ truyền bổ sung năm 2018

22/03/2018

11/04/2018

23/03/2018

03/04/2018

Cung cấp hóa chất công nghiệp cho sản xuất quý II-2018

Dự án: Mua hóa chất công nghiệp cho sản xuất quý II-2018

26/03/2018

06/04/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo