Y tế - Hóa chất - Sinh học

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Hóa chất Poly Aluminium Chloride

Dự án: Dự toán mua sắm hàng hóa thường xuyên quý III năm 2018

27/07/2018

07/08/2018

Cung cấp tài sản, trang thiết bị y tế

Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn của Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai

24/07/2018

31/07/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước

25/07/2018

14/08/2018

Cung cấp hóa chất diệt muỗi, bọ gậy

Dự án: Mua hóa chất diệt muỗi, bọ gậy để phục vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh năm 2018

30/07/2018

10/08/2018

Cung cấp máy siêu âm màu chuyên tim

Dự án: Mua sắm máy siêu âm màu chuyên tim cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

30/07/2018

16/08/2018

Cung cấp Hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn 2018-2019

24/07/2018

01/08/2018

Cung cấp bổ sung thiết bị cho 3 bệnh viện

Dự án: Dự án xây dựng 03 bệnh viện thông minh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản Nhi) hướng tới tiêu chuẩn quốc tế

24/07/2018

13/08/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Cẩm phả năm 2018

25/07/2018

08/08/2018

Cung cấp vật tư hóa chất xét nghiệm

Dự án: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2018

25/07/2018

14/08/2018

Cung cấp vật tư kỹ thuật cao

Dự án: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2018

25/07/2018

14/08/2018

Cung cấp vật tư tiêu hao thông thường

Dự án: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2018

25/07/2018

14/08/2018

Cung cấp Vắc xin tiêm chủng dịch vụ

Dự án: Mua Vắc xin cho Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy

23/07/2018

01/08/2018

Cung cấp vật tư y tế thay thế

Dự án: Mua sắm y dụng cụ y tế cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

23/07/2018

07/08/2018

Cung cấp máy moniter theo dõi

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

23/07/2018

30/07/2018

Cung cấp máy sốc điện

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

23/07/2018

30/07/2018

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp Thuốc Generic

Dự án: Mua thuốc năm 2018-2019

20/07/2018

09/08/2018

Cung cấp thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm, khám bệnh

Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh cho một số đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế

24/07/2018

14/08/2018

Cung cấp thuốc gồm 07 danh mục thuốc

Dự án: Cung cấp thuốc lần 2 năm 2018

18/07/2018

09/08/2018

Cung cấp hóa chất dược dụng và bông băng gạc

Dự án: Cung cấp thuốc lần 2 năm 2018

18/07/2018

09/08/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo