Tư vấn - Kiểm định - Kiểm toán

Tư vấn lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân

Hà Nam

VNT VIETNAM - Tư vấn giám sát tốt nhất
Mời quảng cáo rẻ nhất, hiệu quả nhất
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Sở Xây dựng Hà Nam
    Dự án: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
    Tên gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 07:30 - 12/11/2018
    Thời gian đóng thầu: 16:00 - 03/12/2018
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:
    Thời gian thực hiện: 180 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:
    Bảo lãnh dự thầu:
    Thông tin khác:

Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với đầy đủ các nội dung theo đúng nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và theo các quy định của Luật
Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định 44/2015/NĐ-CP; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng đô thị và các văn bản hướng dẫn hiện hành

IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tel: 0226 385 2713
Dịch vụ cung cấp thông tin mời thầu bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động
Dịch vụ thông báo tin mời thầu bằng tin nhắn SMS:

Các thông tin mời thầu mới nhất sẽ được gửi tới điện thoại của bạn bằng tin nhắn SMS. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia gói thầu vì lý do không có mạng internet hoặc mất sóng 3G.
Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết !
VNT - Tư vấn giám sát tốt nhất
Tư vấn giám sát dự án tư nhân tốt nhất Việt Nam !

Chuyên môn giỏi - Nhiều kinh nghiệm - Chăm chỉ - Cẩn thận - Trung thực - Luôn luôn theo sát mọi diễn biến thi công tại công trường... xem tiếp
Dịch vụ cung cấp HSMT từ xa
Dịch vụ cung cấp HSMT từ xa:

Với các nhà thầu ở xa, cần mua HSMT với tiêu chí Nhanh - Rẻ ở khắp các địa phương trên toàn quốc, vui lòng bấm vào đây để biết thông tin chi tiết !
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo