Cầu đường - Hạ tầng - Thủy lợi

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Nạo vét và gia cố kè

Dự án: Nạo vét và gia cố kè bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành

30/11/2018

20/12/2018

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xã

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Gia Thịnh và xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

30/11/2018

20/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo