Cầu đường - Hạ tầng - Thủy lợi

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng kênh tiêu và công trình trên kênh

Dự án: Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Khu công ngiệp Becamex, tỉnh Bình Phước

21/08/2018

31/08/2018

Xây dựng Đường Giồng Lớn

Dự án: Đường Giồng Lớn

17/08/2018

06/09/2018

Xây dựng Đường ĐT.825

Dự án: Đường ĐT.825 - Cây Dương - KDC Tân Đức

17/08/2018

27/08/2018

Xây dựng tuyến đường giao thông

Dự án: Xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước khu dân cư phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn

20/08/2018

31/08/2018

Nâng cấp bờ trái rạch Cầu Miễu

Dự án: Nâng cấp bờ trái rạch Cầu Miễu kết hợp lưu thông đi lại phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

20/08/2018

31/08/2018

Xây dưng tuyến đường đấu nối

Dự án: Xây dựng tuyến đường đấu nối từ cầu qua sông Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển

19/08/2018

29/08/2018

Thi công xây dựng bể nước chữa cháy

Dự án: Trung tâm sản xuất Mỹ thuật

20/08/2018

27/08/2018

Xây lắp Đường Phú Lâm - Phú Bình

Dự án: Đường Phú Lâm - Phú Bình

17/08/2018

28/08/2018

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường TL.285 cũ

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường TL.285 cũ (đoạn từ Phương Triện, xã Đại Lai đi Nhân Hữu, xã Nhân Thắng), huyện Gia Bình

17/08/2018

10/09/2018

Sửa chữa đường GTNT liên khu

Dự án: Sửa chữa đường GTNT liên khu (khu 1 - khu 2) xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa

17/08/2018

27/08/2018

Xây dựng Đường GTNT và rãnh thoát nước

Dự án: Đường GTNT và rãnh thoát nước trong các khu phân lô đất ở năm 2018 xã Mỹ Lộc

16/08/2018

24/08/2018

Thi công xây dựng Đường trục

Dự án: Đường trục xã đoạn từ Nà Chang - Bản Muồng, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

17/08/2018

28/08/2018

Gia cố, cải tạo mặt đê hữu Hồng

Dự án: tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018, tỉnh Nam Định

17/08/2018

27/08/2018

Thi công xây lắp Mương tiểu khu Hải Đức

Dự án: Mương tiểu khu Hải Đức, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

16/08/2018

24/08/2018

Xây lắp hạng mục cấp nước phạm vi 30ha

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

17/08/2018

27/08/2018

Xây dựng công trình: Đại tu 09 Clape trạm bơm

Dự án: Xây dựng công trình: Đại tu 09 Clape trạm bơm Hiền Lương trong danh mục công trình sửa chữa lớn và sửa chữa từ nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2018

17/08/2018

27/08/2018

Xây dựng kênh tiếp nước

Dự án: Xây dựng kênh tiếp nước cho các hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối Sỏi

16/08/2018

27/08/2018

Xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Diên Tân

16/08/2018

30/08/2018

Nâng cấp đường giao thông thôn

Dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn 2 đi thôn 7 xã Lộc Ngãi

16/08/2018

27/08/2018

Thi công xây dựng cầu dân sinh

Dự án: Gói thầu ĐB:4-XD:1 Thi công xây dựng (các cầu huyện Mường Nhé và huyện Mường Chà, trừ cầu Bản Co Đứa)

16/08/2018

05/09/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo